SEMINARIO – TALLER: EFICIENCIA ENERXÉTICA E XEOTERMIA. PROXECTO TIPO E PERFORACIÓN (sept. 2016)

Día 23 de Setembro de 2016 ás 17.00h.
LUGAR DO TALLER: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA.
C/ Alameda 30, 15003, A Coruña.

- INFORMACIÓN SEMINARIO-TALLER